Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Nasza Gmina / Sprawy społeczne / Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej

siedziba:

ul. Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona

tel. 34/35 55 018

(budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej)

 

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej powołanej Zarządzeniem Nr 0050.152.2016  Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 20 lipca 2016r. są:

        1. Danuta Struska – przewodnicząca

2. Izabela Kucharska - członek

        3. Lilla Deska – członek

        4. Barbara Wąsek – członek

        5.  Tadeusz Zieliński – członek

       6.  Krzysztof Łuszczek – członek

 

Komisja podejmuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487), w szczególności poprzez:

1) uczestniczenie w konstruowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok oraz w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu;

 2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym określonych w art. 25 i 26 ust.3 ustawy;

 3) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z zapisami ustawy;

 4) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych - w zakresie ustalonym w ustawie;

 5) podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu oraz osób doznających przemocy, członków ich rodzin i innych osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym prowadzenie rozmów z tymi osobami oraz przeprowadzanie wizyt w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych na Komisję z związku z nadużywaniem alkoholu.

 

Komisja podejmuje działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

W celu udzielania pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin funkcjonuje Punkt Konsultacyjny w którym osoby zainteresowane przyjmuje wykwalifikowany psychoterapeuta.

Punkt Konsultacyjny czynny jest 4 razy w miesiącu w piątki w godz. od 14°° do 18°°.

Z porad Punktu Konsultacyjnego mogą korzystać mieszkańcy naszej gminy.

 Na terenie gminy prężnie działa grupa AA ”Nadzieja”.

Spotkania grupy AA odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej w każdy poniedziałek o godz. 18°°.

Jeżeli masz problem z alkoholem, możesz zgłosić się osobiście na posiedzenie Komisji lub telefonicznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: tel. 34/35 55 018 wewn. 40, gdzie Twoja sprawa zostanie przekazana członkom Gminnej Komisji do dalszego rozpatrzenia.

 

Problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeśli wiesz, iż w środowisku dzieje się krzywda dzieciom bądź osoby nadużywające alkoholu stwarzają zagrożenie sobie i innym.

Do pobrania wniosek o leczenie odwykowe

Joanna Dzieniarz
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.