Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Nasza Gmina / Sprawy społeczne / Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

siedziba:

ul. Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona

tel. 34/35 55 018 w. 46

(budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej)

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020              

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 30 maja 2011r. w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 0050.111.2011  Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2011r.. Do pracy w zespole zostali powołani:

 1. Danuta Struska - Pełnomocnik Wójta Gminy Dąbrowa Zielona ds. Profilaktyki Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych;
 2. asp. sztab. Adam Pytlarz – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Policji w Koniecpolu;
 3. Maria Kupisiewicz-Kowalik – Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Myszkowie;
 4. lek. med. Sławomir Rachwalik – Kierownik NZOZ w Dąbrowie Zielonej;
 5. Małgorzata Surlej – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej
 6. Grażyna Górnicz – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej;
 7. Teresa Falana – nauczyciel Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej.

Zarządzeniem Nr 0050.32.2015  Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 lutego 2015r. dokonano zmiany w składzie zespołu w miejsce Pana Adama Pytlarza został powołany st. asp. Mariusz Wawryło – p.o. Kierownika Ogniw Prewencji Komisariatu Policji w Koniecpolu.

Zarządzeniem Nr 0050.147.2016  Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 1 lipca 2016r. dokonano zmiany w składzie zespołu w miejsce Pani Małgorzaty Surlej została powołana Izabela Kucharska – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121

http://www.niebieskalinia.pl

22 668-70-00 Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"

Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 - 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 - 16.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Aneta Wojtala
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.