Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańców / Podatki / Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

 • deklaracja na podatek od środków transportowych - druk DT-1
 • załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A

Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, pokoju 13 – podatki lub na www.mf.gov.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1
 • wypełniony załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A
 • w przypadku powstania obowiązku podatkowego kserokopia dowodów rejestracyjnych

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok zgodnie z uchwałą Nr XII/79/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dąbrowa Zielona.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej: BS Koniecpol O/Dąbrowa Zielona 47 8276 1013 2101 0000 0013 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminach: I rata do dnia 15 lutego i II rata do dnia 15 września każdego roku.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
   • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
   • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
   • po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

INNE DOKUMENTY:

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze (Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona (Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona)

INFORMACJI UDZIELA: Referat Finansowy– Podatki – pok. 14, tel. 34/35 550 18; 19 wew. 29

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są:

 1. Składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.

PODSTAWA PRAWNA:

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.